Artikel in Kunstzone

Voor Kunstzone 2 (verschijningsdatum 22 februari 2020) heb ik een artikel geschreven met de titel Kan digitale technologie handelingsverlegenheid in muziekonderwijs oplossen?

In het artikel bepleit ik dat de door leerkrachten gevoelde handelingsverlegenheid andere oplossingen van digitale ondersteuning vraagt dan momenteel vaak beschikbaar zijn. Daarbij stel ik dat waar gewerkt wordt met instructiefilmpjes waarin een muziekleerkracht een deel van de muziekles geeft, er sprake is van vormen van co-teaching die vereisen dat de leerkracht goed kan aansluiten op wat de vakleerkracht in het filmpje laat zien. Dat is voor handelingsverlegen leerkrachten waarschijnlijk teveel gevraagd, waardoor de interactieketen tussen leerkracht en leerling niet in stand kan worden gebracht en daarna gehouden.

Lees het hele artikel op Kunstzone.nl

Zie kunstzone.nl

Door Benno Spieker

Oprichter en eigenaar van Muzketier Producties. Muziekwetenschapper (MA/Ph.D-student), hoofdvakdocent opleiding Docent Muziek bij ArtEZ Conservatorium Enschede, slagwerker bij Esther Pelgrom en Encanto (Laura Engels), bestuurslid van VLS (vakvereniging voor muziekdocenten). Verder werkt Benno als projectmanager en adviseur muziekonderwijs voor Méér Muziek in de klas,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.