Doe mee met onderzoek naar het leren begeleiden van gezamenlijk musiceren

children standing inside room
Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

Momenteel ben ik met opleiders en studenten van pabo’s en leerkrachten in gesprek over het leren begeleiden van kinderen die samen muziek maken, gericht op ritme. Hoe wordt dat aangepakt? Wat is daarvoor nodig? Wat moet je kennen en kunnen?

De gesprekken zijn onderdeel van mijn promotieonderzoek aan Universiteit Utrecht en Universiteit Gent. Dat onderzoek richt zich op het ontwikkelen en toepassen van interactieve technologie die betrokkenen kan ondersteunen bij het leren van muziekpedagogiek.

Ik ben nog op zoek naar studenten en leerkrachten die voor dit onderzoek met mij in gesprek willen. Het gesprek duurt 1,5 uur en vindt plaats op jouw pabo of school. Vooraf vul je een digitale vragenlijst in (20-30minuten). De vragenlijst bevat algemene vragen, bijvoorbeeld over jouw ervaring met betrekking tot onderwijs, muziek en muziekonderwijs.

Doe jij mee met twee van jouw medestudenten of collega’s?

Per gesprek zoek ik namelijk drie deelnemers, het liefst met verschillende achtergronden, bijvoorbeeld m.b.t. de doelgroep, muzikale/ritmische ervaring en vaardigheden, muziek-didactische ervaring en vaardigheden, cultuur of verschillen in kijk op (muziek)onderwijs. 

De precieze datum van het gesprek wordt gepland op basis van de beschikbaarheid van jou en jouw twee medestudenten of twee collega’s.

Meer informatie of aanmelden? Stuur een e-mail naar:
b.p.a.spieker @ utwente.nl

Door Benno Spieker

Oprichter en eigenaar van Muzketier Producties. Muziekwetenschapper (MA/Ph.D-student), hoofdvakdocent opleiding Docent Muziek bij ArtEZ Conservatorium Enschede, slagwerker bij Esther Pelgrom en Encanto (Laura Engels), bestuurslid van VLS (vakvereniging voor muziekdocenten). Verder werkt Benno als projectmanager en adviseur muziekonderwijs voor Méér Muziek in de klas,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.