Logo van het MuziekOpleidersAkkoord

Kennisontwikkeling en het MuziekOpleidersAkkoord

In het MuziekOpleidersAkkoord hebben alle pabo’s en conservatoria in Nederland afgesproken om samen te werken aan het verbeteren en bestendigen van het muziekonderwijs op scholen.

Kennisontwikkeling is een belangrijk onderdeel van het MuziekOpleidersAkkoord. Uit de plananalyse door het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn onderwerpen gekozen die om verdere ontwikkeling vroegen. Het ging om stage en de samenwerking tussen pabo’s en conservatoria, vakkenintegratie, curriculum voor muziek op de pabo’s en conservatoria en technologie in het muziekonderwijs. Per onderwerp is een werkgroep geformeerd van opleiders van verschillende hogescholen.

Met Muzketier Producties ben ik eerst in 2020 betrokken geweest bij het organiseren van een workshop over vakintegratie tijdens de ondertekening van het MuziekOpleidersAkkoord. Als een vervolg daarop was ik betrokken bij de lesontwerpwedstrijd.

Workshop Vakintegratie door Rens Gresnigt en Vivian Knols. Foto: Set Vexy

Na een volgende periode, waarin ik vanuit Muzketier Producties voor Méér Muziek in de Klas betrokken was bij de verkenning van hoe die kennisontwikkeling het best vorm kon krijgen, ben ik in 2021 en 2022 vanuit ArtEZ conservatorium Enschede coördinator geweest van een werkgroep rondom vakkenintegratie. Met de werkgroep hebben we niet alleen gesproken over de onderliggende theorieën en hoe dit onderwerp verder te brengen. Ook hebben we workshops gegeven, ondermeer bij de studiedagen van het Netwerk Muziekdocenten Pabo’s en tijdens de Werkconferentie op paleis Noordeinde. Resultaten van de kennisontwikkeling zijn intern gedeeld en zullen in de loop van 2023 openbaar worden in de vorm van kennisclips.

Bij de werkgroep Muziek- en OnderwijsLeertechnologie ben ik vooral als klankbord actief geweest, eveneens vanuit ArtEZ conservatorium Enschede. Momenteel wordt een train-de-trainer-traject ontwikkeld die wordt uitgevoerd in 2023.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *