Presentatie EAS conferentie in Lyon (24-27 mei 2023)

Voor ArtEZ Conservatorium Enschede was ik de afgelopen week in Lyon bij de conferentie van de European Association of Music in Schools (EAS). De EAS is een netwerk van Europese muziekdocenten, opleiders van muziekdocenten en onderzoekers die elkaar informeren over hun werk en uitkomsten van hun onderzoek.

Het centrale thema van de conferentie, die plaats vond op de universiteit van Lyon (Université Lumière Lyon 2), was: Liberty – Equity – Creativity: Innovating and Inventing Music in the Classroom.

Woensdag: bijeenkomst met National Coördinators

Namens de EAS ben ik national coordinator (NC) voor Nederland, dus de contactpersoon tussen de EAS en het werkveld in NL. De conferentie startte op woensdag met een overleg met de NC’s van de EAS. Daar is onder andere gesproken over de Europese Dag van Muziek in Scholen (d.d. 15 maart), die dit jaar voor de tweede keer werd georganiseerd door de EAS op gezamenlijk initiatief van alle NC’s en vakverenigingen voor muziekdocenten (zoals in Nederland VLS voor muziekdocenten). Ook is nagedacht over het takenpakket van de NC’s, aangezien die flink is uitgebreid door de Europese dag van muziek in scholen (zie ook de activiteiten in NL ). 

Donderdag: Presentatie Technology and Creativity

Op donderdag heb ik een presentatie gegeven over de leerlijn Technologie-verrijkt muziekonderwijs bij de opleiding Docent Muziek, die ik sinds 2016 voor ArtEZ mag ontwikkelen en implementeren. In de leerlijn bereiden we onze studenten voor op het toepassen van technologie in hun onderwijs en is momenteel structureel in de opleiding ingebed. Tijdens de presentatie heb ik ook voorbeelden laten zien van werkvormen met technologie die daarbij door en met studenten zijn ontwikkeld, gericht op creativiteitsontwikkeling, het hoofdthema van deze EAS-conferentie. De presentatie werd zowel goed bezocht als ontvangen. Voor een aantal waren de voorbeelden van technologie als inspiratiebron voor creatieve activiteiten een eyeopener, zo vertelden ze. Voor anderen was onze aanpak precies wat ze beogen voor hun eigen instituut. Leuk om te horen en de contacten zijn uiteraard gelegd. 

Vrijdag: Organisatie van en presenteren bij EAS DigiTime symposium

Vrijdag heb ik met enkele Europese collega’s het DigiTime symposium georganiseerd. DigiTime is een werkgroep van de EAS (een zogenaamde special focus group) die een specifiek onderwerp in het muziekonderwijs verder willen brengen. DigiTime is gericht op digitale technologie in het muziekonderwijs in scholen. Tijdens het DigiTime symposium stonden TPACK en TAM, twee theoretische modellen, centraal. Samen met een Zwitserse collega heb ik deze modellen en hoe ze elkaar beïnvloeden toegelicht en hebben we met de andere werkgroepleden kort voorbeelden gegeven van hoe deze modellen op onze hogescholen en universiteiten worden ingezet. Daarna hebben we in deelgroepen met de deelnemers aan het symposium gesproken over enkele centrale vragen met betrekking tot TPACK en TAM

Ook vrijdag: EAS Advocacy sessie

Eerder op de dag was ik ook bij een sessie over advocacy (pleitbezorging). Jantien Westerveld, directeur van stichting Méér Muziek in de Klas, gaf een korte presentatie over hoe de stichting in Nederland muziekonderwijs onder de aandacht brengt, zodat alle leerlingen structureel en kwalitatief goed muziekonderwijs krijgen op de basisschool. Eerder die week is de stichting naar buiten gekomen met een het nieuws dat de stichting door de resultaten van hun aanpak zich ook gaat inzetten voor het programma Méér Kunst en Cultuur in en om de school, waarin de stichting samenwerkt met het ministerie van onderwijs. 


Geplaatst

in

door

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *