• info@muzketier.nl

Auteurarchief Benno Spieker

German-Dutch Colloquium

Op 24 september 2018 heb ik deelgenomen aan een onderzoeksbijeenkomst over digitalisering van het kunstonderwijs in Duitsland en Nederland. Op dit tweede Duits-Nederlandse Colloquium heb ik mijn onderzoek gepresenteerd en vervolgens een artikel geschreven voor een publicatie die in oktober 2019 is uitgegeven door Rat für Kulturelle Bildung e.V..

In het artikel (pp. 31-35) leg ik uit dat sommige van de huidige toepassingen van digitale technologie in het muziekonderwijs de leerkracht buiten spel zetten waar ze juist de intentie hebben de leerkracht te ondersteunen. Ook licht ik toe dat we bij het toepassen van digitale technologie moeten waken voor het introduceren van een handelingsverlegenheid op een ander gebied dan muziekonderwijs.

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Artikel in Kunstzone

Voor Kunstzone 2 (verschijningsdatum 22 februari 2020) heb ik een artikel geschreven met de titel Kan digitale technologie handelingsverlegenheid in muziekonderwijs oplossen?

In het artikel bepleit ik dat de door leerkrachten gevoelde handelingsverlegenheid andere oplossingen van digitale ondersteuning vraagt dan momenteel vaak beschikbaar zijn. Daarbij stel ik dat waar gewerkt wordt met instructiefilmpjes waarin een muziekleerkracht een deel van de muziekles geeft, er sprake is van vormen van co-teaching die vereisen dat de leerkracht goed kan aansluiten op wat de vakleerkracht in het filmpje laat zien. Dat is voor handelingsverlegen leerkrachten waarschijnlijk teveel gevraagd, waardoor de interactieketen tussen leerkracht en leerling niet in stand kan worden gebracht en daarna gehouden.

Lees het hele artikel op Kunstzone.nl

Zie kunstzone.nl

Welkom

Muzketier producties biedt activiteiten en advies op het snijpunt van muziek, onderwijs en interactieve technologie.

1