• info@muzketier.nl

Berichten

Artikel in Kunstzone

Voor Kunstzone 2 (verschijningsdatum 22 februari 2020) heb ik een artikel geschreven met de titel Kan digitale technologie handelingsverlegenheid in muziekonderwijs oplossen?

In het artikel bepleit ik dat de door leerkrachten gevoelde handelingsverlegenheid andere oplossingen van digitale ondersteuning vraagt dan momenteel vaak beschikbaar zijn. Daarbij stel ik dat waar gewerkt wordt met instructiefilmpjes waarin een muziekleerkracht een deel van de muziekles geeft, er sprake is van vormen van co-teaching die vereisen dat de leerkracht goed kan aansluiten op wat de vakleerkracht in het filmpje laat zien. Dat is voor handelingsverlegen leerkrachten waarschijnlijk teveel gevraagd, waardoor de interactieketen tussen leerkracht en leerling niet in stand kan worden gebracht en daarna gehouden.

Lees het hele artikel op Kunstzone.nl

Zie kunstzone.nl

Welkom

Muzketier producties biedt activiteiten en advies op het snijpunt van muziek, onderwijs en interactieve technologie.

1