About Muzketier

Als Muzketier zet Benno Spieker sinds 2009 mensen in beweging door tal van muzikale activiteiten.

Aanvankelijk waren die activiteiten gericht op muzikale teambuilding (Strijdlied en Inspiratielied) en het muzikaal omlijsten van symposia, congressen en studiedagen (TweetSerenades). Bij dat laatste werd ter plekke een lied geschreven op basis van sociale media-posts die deelnemers aan die bijeenkomsten verstuurden. Het lied of delen ervan werden op verschillende momenten in het programma ten gehore gebracht.

Als Muzketier heeft Benno daarnaast ook muziek gecomponeerd, gearrangeerd en opgenomen voor opdrachtgevers in het muziekonderwijs en daarbuiten. Verder heeft Benno veel muzikaal gewerkt met amateurgezelschappen (koren en muziektheater).

“In mijn werk ben ik een verbinder. Niet alleen zie ik snel mogelijkheden om mensen met elkaar in contact te brengen, ook maak ik cross-overs in de muziek die ik schrijf en probeer ik bruggen te slaan tussen uitdagingen in het muziekonderwijs en de mogelijkheden die digitale, interactieve technologie biedt.“

De focus is de laatste tijd verschoven naar advies en activiteiten die op het snijpunt liggen van muziek, onderwijs, interactieve technologie en onderzoek & innovatie.

Zo ondersteunt Benno, als adviseur muziekonderwijs, stichting Méér Muziek in de Klas bij het toewerken naar structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen.

Daarnaast werkt Benno aan de universiteiten van Twente en Gent aan zijn promotieonderzoek naar het toepassen van interactieve technologie in het muziekonderwijs.