About Muzketier

Als Muzketier zet Benno Spieker sinds 2009 mensen in beweging door tal van muzikale activiteiten.

Aanvankelijk waren die activiteiten gericht op muzikale teambuilding (Strijdlied en Inspiratielied) en het muzikaal omlijsten van zakelijke bijeenkomsten, zoals symposia, congressen en studiedagen (TweetSerenades). Bij dat laatste werd ter plekke een lied geschreven op basis van sociale media-posts die deelnemers aan die bijeenkomsten verstuurden. Het lied of delen ervan werden op verschillende momenten in het programma ten gehore gebracht, als een huisbandje voor de zaak.

Als Muzketier heeft Benno daarnaast ook muziek gecomponeerd, gearrangeerd en opgenomen voor opdrachtgevers in het muziekonderwijs en daarbuiten. Verder heeft Benno veel muzikaal gewerkt met amateurgezelschappen (koren, bands, orkesten en muziektheater).

“In mijn werk ben ik een verbinder. Niet alleen zie ik snel mogelijkheden om mensen met elkaar in contact te brengen, ook maak ik graag cross-overs, zoals in de muziek die ik schrijf, en probeer ik bruggen te slaan tussen uitdagingen in het muziekonderwijs en de mogelijkheden die digitale, interactieve technologie biedt.“

De focus is de laatste tijd verschoven naar activiteiten en advies die op het snijpunt liggen van muziek, onderwijs, interactieve technologie en onderzoek & innovatie. De expertise daarvoor ontwikkelt Benno aan en in samenwerking met de universiteiten van Twente en Gent, waar hij werkt aan zijn promotieonderzoek naar het toepassen van interactieve technologie in het leren van muziekonderwijs.

Een voorbeeld van die activiteiten zijn professionaliseringsactiviteiten gericht op het leren toepassen van technologie in opleidingen voor muziekonderwijs. Inmiddels geeft Benno ook steeds vaker workshops en lezingen over technologie-verrijkt muziekonderwijs.

Een voorbeeld van het advieswerk van Muzketier is de ondersteuning van stichting Méér Muziek in de Klas bij het toewerken naar structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen én meer kunst en cultuur in school en omgeving voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs die daar niet of minder makkelijk mee in aanraking komen.