Over Muzketier

Met Muzketier producties zet Benno Spieker sinds 2009 mensen in beweging door tal van muzikale activiteiten.

Aanvankelijk waren die activiteiten gericht op muzikale teambuilding (Strijdlied/Inspiratielied) en het muzikaal omlijsten van symposia, congressen en studiedagen (TweetSerenades). Bij dat laatste werd op basis van sociale media-posts die deelnemers aan die bijeenkomsten verstuurden, ter plekke een lied gemaakt dat op verschillende momenten in het program ten gehore werd gebracht.

Vanuit muzketier producties heeft Benno daarnaast ook muziek gecomponeerd, gearrangeerd en opgenomen voor opdrachtgevers in het muziekonderwijs en daarbuiten. Verder heeft Benno veel muzikaal gewerkt met amateurgezelschappen (koren en muziektheater).

In mijn werk ben ik een verbinder. Niet alleen zie ik snel mogelijkheden om mensen met elkaar in contact te brengen, ook maak ik cross-overs in de muziek die ik schrijf en probeer ik bruggen te slaan tussen uitdagingen in het muziekonderwijs en de mogelijkheden die interactieve technologie biedt.

De focus is de laatste tijd verschoven naar advies en activiteiten die op het snijpunt liggen van muziek, onderwijs, interactieve technologie en onderzoek & innovatie.

Zo ondersteunt Benno als projectleider en adviseur onderwijs vanuit Muzketier Producties stichting Méér Muziek in de Klas bij het toewerken naar structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen.

Daarnaast doet Benno promotieonderzoek naar het toepassen van interactieve technologie in het muziekonderwijs.